Vergunningen-management

Hoewel er sprake is van een deregulering binnen de milieuwetgeving blijken er in de praktijk nog steeds veel vergunningen noodzakelijk om projecten te realiseren of een bedrijfsvoering in stand te houden.

Watercollectief BV beschikt over adviseurs die goed thuis zijn in de milieuregels in het algemeen en in die van water in het bijzonder. Met onze partners (zelfstandige milieuadviseurs met specifieke kennis en ervaring op deelgebieden van de milieuwetgeving) ontzorgen we onze klanten als het gaat om:

  • het aanvragen van vergunningen;
  • opstellen van projectplannen;
  • verzorgen van meldingen;
  • vormgeven aan de verplichtingen uit vergunningen;
  • ondersteunen bij handhavingstrajecten.

Ook nemen we werkzaamheden uit handen zoals meet- en registratieverplichtingen met betrekking tot energiebeheer, grondstoffengebruik en milieumissies. Een voorbeeld daarvan is het opstellen van bodembeschermingsplannen voor rioolwaterzuiveringsinstallaties op PRTR rapportages.

We worden ook regelmatig door overheden gevraagd om hen te ondersteunen bij de uitvoering van de Waterwet, de Wet milieubeheer en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Niet voor niets.

Vergunningen-management

Werkgebieden