Project-management

Het bouwen/realiseren van technische installaties is iets anders dan het ‘runnen’ van dergelijke installaties. Vóórdat een technische installatie gebouwd kan worden gaat er heel veel aan vooraf. Denk hierbij aan conceptueel ontwerp, basisontwerp, detailontwerp maar ook aanbesteding, realisatie en de inbedrijfsname ervan. Stuk voor stuk processen die, afhankelijk van het project, erg ingewikkeld kunnen zijn. Dat is zeker het geval als er meerdere disciplines en verschillende aannemers mee zijn gemoeid. Vaak is in dergelijke gevallen een procesmanager nodig. Zeg maar een ‘regelneef’ die de techniek én het spel kent.

Soms is een dergelijke capaciteit niet beschikbaar binnen een organisatie. En dan is het handig om daar tijdelijk capaciteit voor in te huren. Watercollectief BV heeft ervaring op dat gebied. Laat u eens informeren.

Project-management

Werkgebieden