Milieuveiligheid + risico's

Effecten, kansen en risico’s. Begrippen die in onze spreektaal vaak worden gebruikt, maar weinigen kennen de exacte betekenis ervan. In onze complexer wordende maatschappij wordt het steeds belangrijker om risico’s van bedrijfsactiviteiten voor het milieu goed in kaart te brengen. Onze omgeving stelt steeds hogere eisen. Bovendien vallen afwijkende gebeurtenissen tegenwoordig meteen op en worden door sociale media snel wereldkundig gemaakt Naast een eventuele milieuschade is vaak de schade aan het imago niet te overzien.

Goed weten welke risico’s bedrijfsactiviteiten met zich meebrengen en hoe deze te beïnvloeden zijn, is in dit verband cruciaal. Belangrijk daarbij is om te weten met welke maatregelen en voorzieningen de grootste reductie van milieurisico’s bewerkstelligd kan worden. Watercollectief BV beschikt over expertise op dit specifieke vakgebied en wil u daarover graag bijpraten.

Milieuveiligheid + risico's

Werkgebieden