Milieu-management ISO14001

Heeft u het gevoel grip te verliezen op de milieuaspecten- en kosten van uw onderneming of wordt u wel eens onaangenaam verrast na een controle van een milieuambtenaar? Dan is een milieuzorgsysteem iets voor u! Steeds meer organisaties geven op een systematische wijze aandacht aan de milieuaspecten van hun bedrijfsvoering. Dit levert voordelen op zoals kostenbesparingen, verminderde kans op aansprakelijkheidsclaims en een positief imago. Hierdoor kunnen nieuwe markten worden aangeboord en ontstaat er een betere relatie met de overheid en omwonenden. Indien u ISO 14001 gecertificeerd bent, stelt de overheid zich makkelijker op bij het afgeven van milieuvergunningen.

Het succesvol inrichten en implementeren van een milieumanagementsysteem volgens de ISO 140001 norm is geen sinecure. Watercollectief BV adviseert u bij het vaststellen van het milieubeleid tot aan het begeleiden van de eindbeoordeling van certificering. Daarnaast zorgen wij ervoor dat u altijd op de hoogte blijft van de actuele Wet- en Regelgeving.

Iets om over na te denken.

Milieu-management ISO14001

Werkgebieden