Handhaving milieuwetten

Watercollectief BV is goed op de hoogte van de milieuwetten en we kunnen vanuit die kennis dan ook uitstekend overheden en bedrijfsleven ondersteunen en adviseren over handhavingstrajecten.

  • Is een dwangsom wel terecht opgelegd?
  • Is een geconstateerde overtreding vergunbaar?
  • Kunnen er maatregelen worden getroffen om de geconstateerde overtreding ongedaan te maken?

Allemaal vraagstukken die binnen het werkveld van handhaving veelvuldig terugkomen. WaterCollectief BV kan uw organisatie helpen bij het beantwoorden van deze en nog vele andere vraagstukken en zo bijdragen aan het voorkomen van vervelende en mogelijk langslepende juridische procedures.

Handhaving milieuwetten

Werkgebieden