Energie-advisering

Wanneer en voor wie is het uitvoeren van een energie onderzoek nodig?

Bij een energieverbruik van meer dan 75.000 m3 aardgas of 200.000 kWh elektriciteit kan een energieonderzoek als verplichting in de vergunning zijn opgenomen. Bij lager verbruik, is soms een lichtere energiescan vereist.

Waaruit bestaat een energieonderzoek?
Een energieonderzoek bestaat globaal uit de volgende onderdelen:

  • beschrijving van de gebouwen, faciliteiten en bedrijfsprocessen;
  • overzicht energieverbruik van de laatste jaren;
  • het opstellen van een energiebalans, met een vergelijking van de theoretische en werkelijke situatie;
  • overzicht van de al uitgevoerde energiebesparingsopties;
  • overzicht van mogelijke besparingen met investeringen, subsidies, opbrengsten en terugverdientijden;
  • overzicht van alle energiebesparingsopties met een terugverdientijd van minder dan 5 jaar.

Vragen? We staan u graag bij.

Energie-advisering

Werkgebieden